skip navigation
War and Peace

War and Peace(1968)

TCM Messageboards
Post your comments here
ADD YOUR COMMENT>

share:
Remind Me

TCMDb Archive MaterialsView all archives (0)

FULL CREDITS

powered by AFI

Director

Lee Kresel Dir of English version
Anatoliy Golovanov Assistant Director
speccase
Anatoliy Chemodurov Assistant Director
Adiba Shir-Akhmedova Assistant Director
A. Alyoshin Assistant Director
speccase
A. Petrov Assistant Director
speccase
SEE ENTIRE LIST

Cast

Lyudmila Savelyeva Natasha Rostova
Sergey Bondarchuk Pierre Bezukhov
Vyacheslav Tikhonov Andrey Bolkonskiy
speccase
Viktor Stanitsyn Ilya Andreyevich Rostov
Kira Golovko Countess Rostova
Oleg Tabakov Nikolay Rostov
speccase
Anatoliy Ktorov Nikolay Andreyevich Bolkonskiy
Antonina Shuranova Princess Marya
Anastasiya Vertinskaya Liza Bolkonskaya
speccase
Boris Smirnov Prince Vasiliy Kuragin
Irina Skobtseva Hélène Kuragina
Vasiliy Lanovoy Anatole Kuragin
speccase
Oleg Yefremov Dolokhov
N. Tolkachyov Count Bezukhov
Yelena Tyapkina Marya Akhrosimova
speccase
K. Polovikova Princess Anna Drubetskaya
Eduard Martsevich Drubetskoy
A. Stepanova Anna Schérer
speccase
D. Firsova Catiche
G. Kravchenko Julie Karagina
speccase
V. Murganov Aleksandr I
Vladislav Strzhelchik Napoleon Bonaparte
V. Sofronov Emperor Franz
speccase
N. Bubnov General Mack
I. Solovyov Shinshin
Yu. Chekulayev Nesvitskiy
speccase
Pyotr Savin Timokhin
A. Smirnov Staff officer
V. Badayev Regiment commander
speccase
Aleksandr Borisov Uncle Mikhail
Nonna Mordyukova Anisya Fyodorovna
A. Syomin Nikolushka
speccase
G. Zommer Bennigsen
Ya. Grantinsh Woltzogen
D. Eysentals Clausewitz
speccase
Stanislav Chekan Tikhon Shcherbatyy
speccase
L. Polyakov Lauriston
speccase
M. Vorobyov Russian soldiers
speccase
Norman Rose English narration spoken by
speccase
SEE ENTIRE LIST

Cinematography

Anatoliy Petritskiy Director of Photography
Aleksandr Shelenkov Photog sequence: "Battle of Schöngrabern," "Battle of Austerlitz," "Duel"
speccase
Chen Yu-lan Photog sequence: "Battle of Schöngrabern," "Battle of Austerlitz," "Duel"
speccase
SEE ENTIRE LIST

Writer

Lee Kresel Dial adapt for English version
Sergey Bondarchuk Screenwriter
Vasiliy Solovyov Screenwriter
speccase
S. Yermolinskiy Story editor
Andrew Witwer Narration wrt for English version
speccase
SEE ENTIRE LIST

Producer

Walter Reade Organization Pres of English version
Satra Corp. Pres of English version
Titan Productions Prod of English dub version
speccase

Editing

Sidney Katz Supv ed for English version
speccase

Music

Vyacheslav Ovchinnikov Mus comp & cond
speccase

Dance

Vladimir Burmeyster Choreography
speccase

Art Director

Mikhail Bogdanov Art Director
Gennadiy Myasnikov Art Director
Semyon Valyushyok Asst art dir
speccase
Aleksandr Dikhtyar Asst art dir
speccase
SEE ENTIRE LIST

Visual Effects

G. Ayzenberg Spec eff photog
F. Krasnyy Spec eff art dir
M. Semyonov Spec eff art dir
speccase
Vladimir Likhachyov Pyrotechnician
speccase
SEE ENTIRE LIST

Make-Up

speccase

Costume-Wardrobe

V. Vavra Uniform des
N. Buzina Uniform des
speccase

Art Department

G. Koshelyov Set Decoration
V. Uvarov Set Decoration
speccase

Sound

Fine Recording Inc. Sd for U.S. version
speccase
Eli Haviv Lip sync ed for U.S. version
speccase
SEE ENTIRE LIST

Film Production - Main

Viktor Tsirgiladze Chief prod mgr
Nikolay Ivanov Production Manager
G. Meyerovich Production Manager
speccase
V. Krivonoshenko Production Manager
Andrew L. Sager Project coordinator for U.S. version
speccase
V. V., (Gen.) Kurasov Military advisor
Elinor Bunin Titles & introduction for U.S. version created by
speccase
SEE ENTIRE LIST